file type คืออะไร นามสกุลไฟล์หมายถึงอะไร


file type คืออะไร นามสกุลไฟล์หมายถึงอะไร

File Type ประเภทของไฟล์ หรือ นามสกุลของไฟล์นั้นเป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นไฟล์อะไร สามารถใช้โปรแกรมอะไรเปิดได้บ้าง การเรียนรู้ หรือเข้าใจประเภทของ ไฟล์ต่าง ๆ ย่อมจะมีส่วนช่วยให้เราสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลักษณะของนามสกุลของไฟล์จะอยู่หลังชื่อ เช่น Readme.txt นามสกุลของ ไฟล์คือ .txt เป็นต้น อีกทั้งยังทำให้เราสามารถป้องกันคอมพิวเตอร์จากไวรัสในเบื้องต้นได้อีกด้วย
นามสกุล fie รายละเอียดของ file
.asp Active Server Page ไฟล์ คือไฟล์เอกสาร asp สาหรับดูบนเว็บ คล้ายกับเอกสาร htm, html
โปรแกรมที่ใช้เปิด :
Text Editor ทั่วไป
.avi Video ไฟล์ คือไฟล์ภาพยนตร์ ภาพเคลื่อนไหว
โปรแกรมที่ใช้เปิด :
Windows Media Player,Quick Time, ACDsee เวอร์ชั่นใหม่ๆ
.bak Back up ไฟล์ คือไฟล์สารองของโปรแกรมทั่วไป
โปรแกรมที่ใช้เปิด :
ขึ้นอยู่กับว่าสร้างโดยโปรแกรมอะไร
.bat Batch ไฟล์ คือ text ไฟล์ที่บรรจุชุดคาสั่งลงไป
โปรแกรมที่ใช้เปิด :
ทางานโดยเรียกโปรแกรมอื่น ๆ
.bmp Bitmap ไฟล์ เป็นไฟล์รูปภาพประเภทหนึ่ง
โปรแกรมที่ใช้เปิด :
Photoshop, ACDsee, Quick view และโปรแกรมที่ใช้ตกแต่งภาพ
.com Execute ไฟล์ คือไฟล์โปรแกรมที่สามารถรันได้
โปรแกรมที่ใช้เปิด :
ทางานได้ตัวมันเอง
.dat ไฟล์ภาพยนตร์แผ่นจาก VCD หรืออาจเป็นไฟล์ของโปรแกรมอื่นๆ อีกด้วย
โปรแกรมที่ใช้เปิด :
Power DVD, Windows Media Player และโปรแกรมดูหนังทั่วไป
.dbf Database ไฟล์ คือไฟล์ฐานข้อมูล
โปรแกรมที่ใช้เปิด :
Dbase,Foxpro, Access,Excel
.doc Document ไฟล์ คือไฟล์เอกสาร word
โปรแกรมที่ใช้เปิด :
MS Word, WordPAD , OpenOffice
.exe Execute ไฟล์ คือไฟล์โปรแกรมที่สามารถรันได้
โปรแกรมที่ใช้เปิด :
ทางานได้ด้วยตัวมันเอง
.gif Gif ไฟล์ เป็นไฟล์รูปประเภทหนึ่ง สามารถเคลื่อนไหวได้ โปรแกรมที่ใช้เปิด :
Photoshop, ACDsee, Quick view และโปรแกรมที่ใช้ตกแต่งภาพ
.htm, html เอกสาร Hypertext Markup Language สาหรับดูบน web site ทั่วๆ ไป
โปรแกรมที่ใช้เปิด :
Browser เช่น Netscape, IE, Opera และ Browser อื่นๆ รวมทั้งโปรแกรม Text Editor ทั่วไป ๆ
.ini INI ไฟล์ คือไฟล์ configuration ของ windows
โปรแกรมที่ใช้เปิด :
NotePad, Wordpad, Editor ทั่วไป
.jpg Jpeg ไฟล์ เป็นไฟล์รูปภาพประเภทหนึ่ง
โปรแกรมที่ใช้เปิด :
Photoshop, ACDsee, Quick view และโปรแกรมที่ใช้ตกแต่งภาพ
.Ink Link ไฟล์ ลิงค์ไฟล์ของ MS Windows
โปรแกรมที่ใช้เปิด :
MS Windows
.log Log ไฟล์ คือไฟล์ที่เก็บการทางานอย่างใดอย่างหนึ่ง
โปรแกรมที่ใช้เปิด :
NotePad, WordPad, Editor ทั่วไป
.mid MiDi ไฟล์ เป็นไฟล์เพลงที่มีแต่เสียงดนตรี
โปรแกรมที่ใช้เปิด :
Winamp, Sonique, Windows Media Player และอื่นๆ
.mp3 MP3 ไฟล์ เป็นไฟล์เพลงประเภทหนึ่ง
โปรแกรมที่ใช้เปิด :
Winamp, Sonique, Windows Media Player และอื่นๆ
.ogg OGG ไฟล์ เป็นไฟล์เพลงประเภทหนึ่ง ที่มีขนาดเล็กกว่า MP3
โปรแกรมที่ใช้เปิด :
Winamp, Sonique, FreeAmp , Tplayer
.pdf PDF ไฟล์ เป็นไฟล์ขนาดเล็ก คุณภาพสูงจากค่าย Adobe
โปรแกรมที่ใช้เปิด :
Acrobat Reader (ฟรีแวร์ที่ download ได้ฟรี)
.ppt Powerpoint ไฟล์ เป็นไฟล์พรีเซ็นเทชั่น
โปรแกรมที่ใช้เปิด :
MS Powerpoint , OpenOffice
.prg Program ไฟล์ เป็น Text ไฟล์ประเภทหนึ่ง
โปรแกรมที่ใช้เปิด:
NotePad, WordPad หรือ text editor ต่างๆ
.psd PSD ไฟล์ เป็นไฟล์รูปภาพประเภทหนึ่ง
โปรแกรมที่ใช้เปิด :
Photoshop, ACDsee และโปรแกรมเกี่ยวกับการตกแต่งภาพ
.scr Screen Saver ไฟล์ คือไฟล์โปรแกรมพักหน้าจอ
โปรแกรมที่ใช้เปิด :
MS Windows
.swf Flash File ภาพเคลื่อนไหว ของค่าย Macromedia
โปรแกรมที่ใช้เปิด :
Flash , Internet Explorer, Gom
.tif Tiff ไฟล์ เป็นไฟล์รูปภาพประเภทหนึ่ง
โปรแกรมที่ใช้เปิด :
Photoshop, ACDsee, Quick view และโปรแกรมที่ใช้ตกแต่งภาพ
.txt Text ไฟล์ ธรรมดา
โปรแกรมที่ใช้เปิด :
NotePad, WordPad, Word หรือ text editor ต่างๆ
.wav Wave ไฟล์ เป็นไฟล์เพลงประเภทหนึ่ง
โปรแกรมที่ใช้เปิด :
Winamp, Sonique, Windows Media Player และอื่นๆ
.xls, xlw Excel ไฟล์ คือไฟล์ตารางข้อมูล
โปรแกรมที่ใช้เปิด :
MS Excel , OpenOffice
.zip , .rar Zip ไฟล์ และ RAR file คือไฟล์ที่ถูกบีบอัดข้อมูล
โปรแกรมที่ใช้เปิด :
Winzip, Pkzip, Winrar
เราจะดูนามสกุลของไฟล์ในคอมพิวเตอร์ได้อย่างไร ผมของยกไปเขียนในบทความหน้าครับ...
SHARE

About Admin

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment